LEVEN FASCINEERT ME.

Leven is een ondoorgrondelijk raadsel dat zich toont in alle levende organismen: in planten, dieren, mensen, en in de materie die zij aanraken.

Leven woekert.

Het leven maakt elk organisme een individu met uitzonderlijke eigenschappen.

Om dit te doorgronden ben ik na mijn schooltijd biologie gaan studeren. Naderhand belandde ik op een onderzoeksplaats. De wetenschap bracht me echter niet bevrediging die ik in de kunst wel vond.

Ik volgde de avondopleiding autonoom twee-dimensionaal aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en probeer nog steeds, met volle overtuiging in mijn werk 'leven' aan te raken.

Mijn vrije werk bestaat uit afbeeldingen uit mijn dagelijks leven waarin op dit moment vogels, en met name kraaiachtigen, een rol spelen. Ook maak ik portretten in opdracht van dieren en mensen.