Ik schilder portretten in opdracht van mensen, dieren en maak, indien voldoende informatie aanwezig, ook portretten van overleden mensen of portretten van overleden dieren.

 

WERKWIJZE

Een goed portret kan alleen ontstaan in samenwerking met diegene die geschilderd zal gaan worden.

De eerste kennismaking vindt plaats op de plek waarmee het model (mens en/of dier) zich het meest mee verbonden voelt. We zoeken al pratend en proberend naar een karakteristieke pose waarin het model zich ook op zijn gemak voelt. Ik maak schetsen en foto's en samen maken we afspraken over de afmetingen.

In mijn atelier werk ik een of meer varianten uit, die voorgelegd worden aan de opdrachtgever en het (menselijk) model. Daarna worden definitieve afspraken gemaakt ten aanzien van het portret.

Het uiteindelijk schilderwerk vindt plaats in mijn atelier. Het schilderen wordt dan een gedeeltelijk intuitief proces, waarbinnen mogelijk nog een aantal keer geposeerd dient te worden.